Tv ΐ쓇ddHƊБH Ishikawajima Harima Jukogyo K.K. Aioi No.1 ߂
v
| 쐬 |
Eݗ 1960.12(35) 
E
 1907. 3.11(40) 1911. 1.20(44) dD() Harima Dock K.K.
 1911. 1.21(44) 1912. 6. 1(45) dD() Harima Dock Gomei Kaisha
 1912. 6. 2(45) 1916. 4.24(5) dD() Harima Zosen K.K.
 1916. 4.25(5) 1918. 5.30(7) ДdD() K. K. Harima Zosensho
 1918. 5.31(7) 1921. 2.14(10) 隠DDДdD()
                   Teikoku Kisen K.K. Harima Zosensho
 1921. 2.15(10) 1929.11.26(4) А_ː|dDH()
                   K. K. Kobe Seikojo Harima Zosen Kojo
 1929.11.27(4) 1960.12  (35) ДdD() K. K. Harima Zosensho
 1960.12  (35)         ΐ쓇ddHƊБH()
                   Ishikawajima Harima Jukogyo K.K. Aioi No.1

Tonegawa Maru (1963)

S.Kizu
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. LU 2014-6-22